top of page

Osnovna škola "Kiseljak 1" Bilalovac pored centralne škole u Hrastovima ima i 3 područne škole. Školu pohađa ukupno 813 učenika, i 108 uposlenika. 

Centralna škola ima površinu 980   zatvorenog prostora i 1150  otvorenog prostora, od čega školsko dvorište zauzima prostor od 150 m² i uglavnom se koristi kao parking za uposlenike i posjetioce škole. Manji dio dvorišta pokriva skromni cvijetni vrt koji održava ekološka sekcija. Školska sala ima 240 m² i spada u red manjih filskulturnih sala i ne zadovoljava potrebe naše škole, oronula je i neopremljena potrebnim nastavnim sredstvima i pomagalima za normalno izvođenje nastavnog procesa.  Pored školske sale imamo i sportski teren od 1000 m² koji smo asfaltirali, ali mu nedostaje zaštitna ograda i prateća oprema, potrebno je u okviru kapitalnih ulaganja izdvojiti sredstva kako bi se isto prema potrebnim standardima pripremilo za upotrebu u punom kapacitetu. Školska biblioteka ima 20 m² koji se koriste za smještaj 6250  knjiga i nema čitaonicu.

Područna škola Bilalovac ima oko 215 m² zatvorenog prostora i 4000 m² otvorenog prostora, od čega dvorište zauzima prostor od oko 3000 m² te sportski teren 1000 m².

Prostor u područnoj školi Gromiljak pripada OŠ "Gromiljak" koja radi po Hrvatskon nastavnom planu i programu. U ovoj školi ima 226 učenika raspoređenih u 14 odjeljenja. Ukupno imamo na raspolaganju 7 učionica u prvoj smjeni i 7  učionica u drugoj smjeni. Od ponuđenih  učionica koje su nam date na raspolaganje 3 učionice su pregrađene i ne zadovoljavaju niti minimum Pedagoških standarda. U ovoj područnoj školi nemamo mogućnost obezbijediti prostor za pedagoga/psihologa, kabinet za informatiku, školsku biblioteku, vannastavne aktivnosti, kao ni ostavu za materijalna sredstva. Dakle,  u ovoj školi sve prostorne kapacitete koristimo u svrhu izvođenja redovne nastave, dok prostor za biblioteku, savjetodavni razgovor sa učenicima, roditeljima, nastavnicima, vannastavne aktivnosti nemamo.

Područna škola Kiseljak ima površinu od 502 m² zatvorenog prostora i 700 m² otvorenog prostora. Školska sala zauzima prostor od 170 m². U PŠ Kiseljak imamo 315 učenika raspoređenih u 17 odjeljenja. Zgrada PŠ Kiseljak koju koristimo za redovno izvođenje nastave u period prije ratnih dejstava bila je obdanište i prilagodili smo je sadašnjoj namjeni. Učionice su već nekoliko puta renovirane. Od školske 2021/22. godine  došlo je do značajnijeg poboljšanja uslova rada u ovoj školi jer smo velikim naporima uspjeli obezbijediti dio sredstava za projekat dogradnje učioničkih kapaciteta i izgradnje fiskulturne sale u saradnji sa Vladom SBK-a, Federalnim ministarstvom za raseljena lica i općinom Kiseljak. U školskoj 2023/24. godini započelo se sa opremanjem multimedijalne učionice sa bibliotekom.

ZADACI UNAPREĐENJA RADA

 

Škola će u toku ove školske godine ostvarivati slijedeće posebne zadatke:

 

(1) Na početku školske godine uspostaviti takvu organizaciju rada u kojoj će se ostvarivati optimalni rezultati u uslovima u kojima škola obavlja svoju redovnu djelatnost.

(2) Planiranje svih vidova odgojno-obrazovnog rada i pripremanje sadržaja, metoda, oblika i sredstava, stalno podizati kvalitet rada na viši nivo.

(3) Unapređivati odgojno-obrazovni rad upotrebom savremenih nastavnih sredstava  (ako se uspiju obezbijediti) i analizom rezultata svih vidova rada.

(4) U svim predmetima i razredima primjenjivati što je moguće više individualiziranu nastavu i grupne oblike rada.

(5) U toku godine primjenjivati instrumente objektivnog mjerenja i vrednovanja rada i znanja učenika.

(6) Posebnu pažnju posvetiti izgrađivanju kriterija ocjenjivanja uvažavajući sve elemente koji utiču na ocjenjivanje.

(7) U toku godine posebno pratiti rad i napredovanje učenika sa izraženim problemima u razvoju, naročito onih koji potiču iz socijalno ugroženih porodica i porodica poginulih boraca ili civilnih žrtava rata, te ratnih vojnih invalida. Radi identifikacije učenika koji su ometeni u razvoju sarađivati sa centrom za socijalni rad.

(8) U toku godine posebno pratiti kvalitetu stručnog usavršavanja nastavnika i to analizirati na sjednicama nastavničkog vijeća.

(9) Organizovati aktivnu saradnju sa roditeljima održavanjem roditeljskih sastanaka, davanjem individualnih informacija roditeljima ili starateljima i pedagoškim obrazovanjem roditelja poboljšati saradnju , pa zajedničkim odgojnim djelovanjem škole i roditelja uticati da učenici postižu što bolje odgojno-obrazovne rezultate.

(10) Organizovati takmičenja učenika iz raznih područja odgojno-obrazovnog rada, vodeći računa da pojedini učenici i nastavnici ne budu previše opterećeni ovim vidom aktivnosti.

(11) Pismene i domaće zadatke treba rasporediti tako da u jednom danu previše ne opterećuju učenike.

(12) S obzirom na promjene koje su nastale u društvu posebnu pažnju posvetiti dezideologizaciji nastavnog procesa, a naročito program rada odjeljenskih zajednica.

 

ŠKOLA DANAS

Osnovna_Skola_Kiseljak1_Bilalovac
187210845_230428198841908_9141543653506717743_n
160604134_189127356305326_6242955995090718684_n
187210802_230427698841958_1576517030803909554_n
180065329_218828970001831_6879667169970966637_n
180224759_218829140001814_7710294753734171373_n
242734111_310946674123393_7981283823579254221_n

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page