top of page

Fotografija: "In the Classroom" / Wix galerije slika

DODATNA NASTAVA

Nadareni učenici naše škole pohađaju dodatnu nastavu iz sljedećih predmeta:

- Bosanski jezik

- Matematika

- Engleski jezik

- Fizika

- Vjeronauka

i na taj način proširuju svoje stečeno znanje sa redovne nastave, te se pripremaju za takmičenja (školsko, općinsko, kantnalno i državno takmičenje).

Iz predmeta bosanski jezik imamo pet grupa po 10 učenika, koje vode nastavnici:

1. Zehra Šljivo

2. Aida Traljo

3. Sadeta Hodžić

4. Mahira Džafić

5. Fatima Stomornjak

Iz predmeta matematika imamo pet grupa po 10 učenika, koje vode nastanici:

1. Miralem Šabaredžović

2. Mediha Zrno

3. Arnela Šabanović

4. Berina Varka

5. Amina Halilović

Iz predmeta engleski jezik imamo četiri grupe po 10 učenika, koje vode nastavnici:

1. Habiba Vrbić

2. Saudin Dahija

3. Nirvana Koluh

4. Alma Bešlić

Iz predmeta fizika imamo tri grupe po 10 učenika, koje vode nastavnici:

1. Amel Duharkić

2. Mediha Zrno

3. Mehmed Hodžić

Iz predmeta islamska vjeronauka imamo tri grupe po 15 učenika, koje vode nastavnici:

1. Muamera Grošo

2. Izudin Dahija

3. Nerimana Čeho

O svim navedenim aktivnostima i postignutim uspjesima vodi se uredna pedagoška dokumentacija. Škola će u skladu s mogućnostima organizovati takmičenja na nivou škole i iz drugih predmeta za sve učenike. 

In the Classroom

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page