top of page

SLOBODNE AKTIVNOSTI UČENIKA/SEKCIJE

R.B.
SEKCIJA
SEDMIČNI FOND
ZADUŽENI NASTAVNICI
26
CIVITAS / Škola mira
1
Fatima Pašić
25
Njemački jezik/novinarska
1
Emina Sinanović
24
Turski jezik/novinarska
1
Naida Kirmizigul
23
Prva pomoć
2
Nejla Bašić/Fatima Pašić
22
Lutkarska
1
Nejla Bašić
21
Informatika/klub kodiranja
1
Arnela Šabanović
20
Mladi fizičari
2
Amel Duharkić, Mehmed Hodžić
19
Mladi matematičari
5
Miralem Šabaredžović, Mediha Zrno, Fata Ganija, Berina Varka, Amina Halilović
18
Engleski jezik/novinarska
4
Saudin Dahija, Alma Bešlić, , Habiba Vrbić, Nirvana Koluh
17
Islamska vjeronauka - Hor ilahija i kasida
4
Nerimana Čeho, Emina Bilić, Izudin Dahija, Adisa Čeho
16
Saobraćajna
2
Mirnes Nuhić, Izudin Dahija
15
Geografska
3
Šukrija Muhamedagić, Sena Mujan, Hazim Begović
14
Maketarsko-modelarska
2
Sabrija Šabaredžović, Nadira Mešanović
13
Historijska
2
Mersiha Hajdarević, Mirza Čohadžić
12
Dramska/novinarska/literarna
5
Aida Traljo, Sadeta Hodžić, Fatima Stomornjak, Zehra Šljivo, Mahira Džafić
11
Ekološka
5
Amira Aletić, Aiša Behlil, Zijada Hasić, Selma Mahmić, Mirnes Oruč
10
Horska/muzička
4
Šatara Admir, Azra Turčinović, Adisa Konjo, Fikreta Bajrektarević
9
Mali kreativci
3
Delila Selman, Almira Dahija, Lamija Krasnići
8
Folklorna
2
Amina Japaur, Surejja Sikirić
7
Likovna
5
Zijad Hasić, Jasmina Fejzić, Eldina Vrnjak, Zekira Zrno, Amra Nuhić
6
Ritmička
4
Lejla Mutap, Fetaneta Bejtić, Arnela Šukurović, Amila Kerkez - Kozlić
5
Litererna
1
Senada Mustajbegović
4
Dramsko - recitatorska
1
Alma Mekić
4
Dramska
4
Sabina Bašić, Elvedina Bašić, Amila Vuković, Namira Kovačević
2
Sportska
3
Omer Džafić, Aldin Jahić, Amel Hodžić
1
Recitatorska
5
Aida Medić, Dina Čohadžić, Edita Mujarić, Minela Šatara, Alisa Karić - Brkić

U školskoj 2023/24. godini planirano je 27 sekcija koje su formirane kako u centralnoj tako i u područnim školama. Broj učenika koji će biti raspoređeni u navedenim sekcijama je oko 300, s tim da se vodilo računa o tome da jedan učenik može učestvovati najviše u dvije aktivnosti. 

Raspodjela učenika po sekcijama vrši se na osnovu njihovih afiniteta, želja i mogućnosti, što se kroz aktivan rad prati i analizira te vrši selekcija. 

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page