top of page
e-Dnevnik_edited.jpg

Fotografija: "Technology" / Shutterstock .com 

eDNEVNIK

 

Elektronski dnevnik za osnovne i srednje škole predstavlja modul informacionog sistema EMIS koji je razvijen za potrebe digitalnog vođenja pedagoške evidencije u osnovnim i srednjim školama. Primjenom ovog modula olakšava se proces vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnim i srednjim školama, što ima za cilj, između ostalog, i unapređenje saradnje sa roditeljima, odnosno njihovu stalnu informiranost o uspjehu učenika.

Elektronski dnevnik također omogućava nastavnicima, razrednicima i direktorima škola brzu i jednostavnu izradu statističkih izvještaja o održanim časovima, te informacijama o uspjehu učenika i radu škole koje se analiziraju na sjednicama nastavničkih vijeća.

Uvođenje elektronskog dnevnika u osnovnim i srednjim školama na području SBK predstavlja važan aspekt informatizacije i digitalizacije obrazovnog sistema u SBK.


Uputstva sa video lekcijama za upotrebu eDnevnika možete pronaći na sljedećem linku: eDnevnik OŠ "Kiseljak 1"  

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page