top of page
Document with Pen

Fotografija: "Document with Pen" / Wix galerije slika

Protokol odnosa roditelj - škola

Protokol kojeg se trebamo pridržavati je slijedeći:

  • INFORMACIJE (svakih 15 dana, razgovor razrednika i roditelja nasamo-privatnost)

  • RODITELJSKI SASTANCI (četiri puta godišnje, javni sastanak pred svim roditeljima, problemi cjelokupnog razreda, bez imenovanja pojedinaca)

  • INDIVIDUALNI SASTANCI (poziva razrednik, nastavnik, direktor, pedagog po potrebi)

  • GRUPNI RODITELJSKI SASTANCI (saziva razrednik, prema problemu, više od pet roditelja zainteresiranih za istu situaciju)

  • SLUŽBENI POZIV (škola upućuje roditelju zbog neodazivanja na roditeljske ili informativne sastanke, ili eventualnog problema)

TOK SARADNJE

(1) Obavijestiti razrednika

(2) Zajedno sa razrednikom ostvariti kontakt sa drugim nastavnikom

(3) Ostvariti kontakt sa pedagogom

(4) Obaviti razgovor sa direktorom

(5) Pismeno se obratiti nastavničkom vijeću

(6) Pismeno se obratiti školskom odboru

Ukoliko roditelj ne bude zadovoljan rješenjem jedne instance, obraća se slijedećoj.

Komunikacija roditelj – nastavnik je konkretna i direktna, nema povrede privatnosti učenika, roditelja ni nastavnika. Ukoliko se roditelj pismeno obraća, razmatramo samo ako je potpisano.

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page