top of page
Conference Meeting

Fotografija: "Conference Meeting" / Wix galerije slika

Roditeljski sastanci

Postoje dva osnovna oblika saradnje između škole i roditelja:

1. Roditeljski sastanci
2. Individualni sastanci


Roditeljski sastanci pružaju izvrsnu priliku za dobivanje korisnih savjeta i razgovor s osobama koje dijele slične interese, budući da odgajaju djecu iste dobi. Ovi sastanci omogućavaju dogovaranje zajedničkih projekata, razmjenu važnih informacija vezanih za cijeli razred, sticanje znanja, upoznavanje i saradnju. Važno je shvatiti da roditeljski sastanci nisu gubitak vremena te da pružaju priliku za uspostavu kontakta između roditelja, ali i međusobno povezivanje roditelja. Kroz zajedničku komunikaciju, roditelji mogu pronaći rješenja za probleme svoje djece te dati sugestije za rad s njima, uključujući poticanje na učenje i suočavanje s pubertetom. Također, na roditeljskom sastanku može se dogovoriti tema za sljedeći susret.

 

TERMINI RODITELJSKIH SASTANAKA:

1. RODITELJSKI SASTANAK - SEPTEMBAR/OKTOBAR  (u dogovoru s razrednikom)

2. RODITELJSKI SASTANAK

       - 12. JANUAR 2024. - PREDMETNA NASTAVA - 9:00 h

       - 12. JANUAR 2024. - RAZREDNA NASTAVA - 9:30 h 

3. RODITELJSKI SASTANAK -  MART/APRIL (u dogovoru s razrednikom)

4. RODITELJSKI SASTANAK - JUNI 


Individualni sastanci pružaju priliku za redovno praćenje napretka vlastitog djeteta, s obzirom da je roditeljima stvarno stalo do toga. Kako bi se ostvarila dobra saradnja s razrednicima, preporučuje se poštivanje radnog vremena i dolazak na informacije u predviđeno vrijeme za individualne informativne razgovore s roditeljima. Ako to nije moguće, uvijek postoji mogućnost najave i dogovora oko drugog termina koji će razrednik posvetiti samo roditelju.

Izvod iz Pravilnika o praćenju napredovanja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi:

  • Roditelj je dužan redovno dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom.

  • Razrednik je dužan dogovoriti informativni razgovor s predmetnim nastavnikom kada to roditelj zahtijeva.

  • U posljednjoj sedmici prije završetka nastavne godine ne organizuju se roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.

  • Raspored i vrijeme roditeljskih sastanaka i individualnih informativnih razgovora planira i donosi razrednik, o čemu pismeno obavještava direktora i pedagoga škole, roditelje i učenike.

  • Razrednik je dužan tokom nastavne godine održati najmanje četiri roditeljska sastanka na kojima daje pregled razrednih postignuća u prethodnome razdoblju i obavještava o učenikovoj motivaciji, interesu i razvoju njegovih sposobnosti te o njegovu radu, zalaganju, postignućima, uspjehu, izostancima i vladanju, informiše roditelje o aktivnostima u razrednome odjeljenju te osigurava razmjenu informacija između roditelja i nastavnika, pedagoga i direktora.

  • Razrednik je dužan jednom sedmično organizovati individualni informativni razgovor za roditelje na kojem izvještava roditelja o postignutim nivoima kompetencija njegovoga djeteta kroz sve nastavne predmete, izostancima i vladanju, a o terminima informativnih razgovora razrednik upoznaje učenike, roditelje, direktora i stručne suradnike na početku školske godine.

  • Ako roditelj ne obavijesti razrednika o razlozima nedolaska na individualne razgovore i roditeljske sastanke tokom jednog polugodišta, razrednik je dužan stupiti s njim u kontakt, zatim pisano, a o neodazivanju roditelja pisanim putem obavijestiti direktora škole.

  • Ako učenik ima mjesec dana prije završetka polugodišta i/ili školske godine negativne ocjene iz više od dva nastavna predmeta, razrednik je dužan o tome pisanim putem obavijestiti roditelja i odjeljensko vijeće.

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page