top of page
Teaching in Classroom

Fotografija: "Teaching in Classroom" / Wix galerije slika

PLANIRANJE SMJENA, RASPORED ZVONA

 

U Osnovnoj školi "Kiseljak 1" Bilalovac, nastava se izvodi u četiri školske zgrade, jer pored centralne škole koja se nalazi u Hrastovima, postoje još tri područne škole, i to: u Bilalovcu, Gromiljaku i Kiseljaku. Nastava se odvija u dvije smjene (PRVA smjena  i  DRUGA smjena).

 

 

 

 

 

 
 

 

Napomena* (U 8.20 sati nastava počinje u PŠ Bilalovac, za učenike  od I do V razreda) 

Nastavni sat u svim odjeljenjima će trajati 45 minuta, mali odmori će trajati po pet minuta poslije svakog časa osim za vrijeme velikog odmora koji traje 15 minuta.

Prema kalendaru za školsku 2023/2024. godinu za osnovne škole SBK-a i zakona o osnovnoj školi, školska godina je počela u ponedjeljak, 04. septembra 2023. godine. Prvo polugodište počinje 04.09.2023. godine, a završava 29. decembra 2023. godine. Drugo polugodište počinje 24. januara 2024. godine, i traje do:

- 07. 06. 2024. godine, za učenike koji su obavezni realizirati 37 radnih sedmica;

- 31.05. 2024. godine, za učenike prvog razreda osnovne škole, koji realiziraju 36 radnih sedmica;

- 24. 05. 2024. godine, za učenike završnog razreda osnovne škole koji realiziraju 35 radnih sedmica

Neradni dani:
- 27. septembar, Rođenje Muhameda a.s.

- 1. i 2. januar, Nova godina;
- 1. mart, Dan nezavisnosti BiH;
- 8. april, Dan škole;
- 10. i 11. april, Ramazanski bajram;

- 1. i 2. maj, Međunarosni praznik rada.
Radni nenastavni dan:
- 5. oktobar, Dan nasta
vnika. 

11.jpg
21.jpg

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page