top of page
134837657_104756074897399_1370509401158641882_n.jpg

Poštovani posjetioci,

dobro došli na ovo virtuelno putovanje hodnicima i učionicama naše škole. Čast mi je i zadovoljstvo da vam javno predstavimo naš rad i da zajedno, na ovoj stranici, pratimo sve najznačajnije odgojno-obrazovne aktivnosti koje se događaju u našoj školi.

Prvi podaci o našoj školi datiraju iz 1907. godine kada je osnovana prva četverorazredna Državna škola, a nalazila se na mjestu današnje škole. Kasnije se formirala samostalna osnovna škola u čijem sastavu je bila i pomenuta područna četverorazredna škola, a nosila je naziv "8. april". 1993. godine škola je preimenovana i počela nositi naziv današnje OŠ "Kiseljak 1" Bilalovac.  Od osnivanja škole pa do danas, mnogi su naraštaji učenika prošli kroz našu osnovnu školu. Bili su to naraštaji osmogodišnjeg te sada generacije devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. Mnogi od učenika, nastavljajući svoje srednje i visoko obrazovanje postali su uspješni ljudi, zreli i odgovorni članovi društva. Nadamo se da su im upravo djelatnici osnovne škole, kroz koju su ti mladi ljudi prošli, postavili prave temelje osnovnog odgoja i obrazovanja.

Želimo i težimo  da  naša škola bude škola u kojoj se svi  ugodno osjećaju, a roditelji mogu biti sigurni da će se njihovoj djeci profesionalno pristupiti s mnogo stručnosti, razumijevanja i pažnje. Škola zagovara jednak pristup kvalitetnom odgoju i obrazovanju za svu djecu, vjeruje u usmjereno, individualizirano poučavanje koje podržava razvoj i učenje svakog djeteta. Želimo naše učenike pripremiti za suočavanje sa izazovima budućnosti tako što ih potičemo da uče, logički zaključuju, analiziraju i svrsishodno prezentiraju svoja znanja i ideje. Zato u našoj školi stvaramo okruženje tolerancije, nenasilja i dijaloga u kojem se učenici mogu osjećati ugodno i slobodno kroz poštivanje različitosti i inkluzivne prakse. 

 

Sadašnjim i budućim učenicima želim poručiti da iskoriste sve mogućnosti koje im nudi naša škola, da vrijedno rade i izgrade dobro predznanje za buduće životne izazove, a u tome će sigurno imati pomoć i podršku svih nastavnika i članova kolektiva Osnovne škole “Kiseljak 1 Bilalovac".

Nermin Merhemić, direktor

RIJEČ DIREKTORA

bottom of page