top of page

ZAPOSLENICI ŠKOLE

Osnovna škola "Kiseljak 1" Bilalovac broji ukupno 107 zaposlenika. Od toga, njih 81 su nastavnici razredne i predmetne nastave, sa dva asistenta u nastavi. Osam zaposlenika čine menadžment škole sa stručnim saradnicima, a 16 zaposlenika čine pomoćno osoblje, domari i higijeničari. 

MENADŽMENT ŠKOLE

Osoba koja je odgovorna za upravljanje institucijom u okviru predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja su predškolski ili direktori škola. Njihov rad je podržan od strane pomoćnika direktora, školskih vijeća i vijeća nastavnika. Najviši autoritet u predškolskom ili školskom upravljanju pripada upravnom odboru (u predškolskim ustanovama) i školski odbor (u školama). Psihološko, akademsko i profesionalno usmjeravanje i savjetovanje je posao predškolskih ili školskih psihologa i pedagoga, čiji je profesionalni status sličan statusu nastavnika.

Anchor 1

Naši zaposleni su ono što čini školu primjetljivim i toplim okruženjem punim podrške i ljubavi. Svakodnevno pružaju podršku učenicima i roditeljima. Za svaki problem, sumnju, neodoumicu, ideju i želju, učenici i roditelji obraćaju se njima, a upravo oni nalaze najbolja rješenja za brojna pitanja i dnevne izazove. Podrška je važan element sretnog odrastanja i nezaobilazni dio ukupne djelatnosti naše škole. Predani su svome pozivu, stručni, kreativni i imaju izraženu inicijativu da pruže svojim učenicima najbolje od sebe, kao nastavnici i kao ljudi. To su profesionalci koji svoja znanja i vještine usavršavaju učešćem u programima kontinuirane edukacije na stručnim skupovima te praćenjem savremene stručne literature. U svome pedagoškom radu, naši nastavnici i saradnici, su posvećeni svakom učeniku ponaosob, njegujući otvoren i korektan odnos podrške sa svakim djetetom. Obučeni su da uoče sklonosti i prepoznaju talenat svojih učenika. Kad učenici naiđu na poteškoće i probleme u razumijevanju, nastavnici su tu da im pomognu. Njihova pravovremena reakcija, koja je prilagođena znanju, karakteru i socijalnim vještinama djeteta od presudnog je značaja za uspješno savladavanje gradiva i postizanje rezultata. Svaki dan daju sebe želeći da učenicima pruže najbolje što znaju, kako bi za svako sutra bili još, makar za nijansu, bolji. 
 

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

ASISTENTI U NASTAVI

NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE ->
Fakultet
Kvalifikacija/završeno obrazovanje
NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE
ASISTENTI U NASTAVI
ĐELILOVIĆ Emina
FILOZOFSKI FAKULTET ZENICA, ODSJEK ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST
Master/Drugi ciklus visokog obrazovanja
HASIĆ Adisa
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET U SARAJEVU
Bachelor/Prvi ciklus visokog obrazovanja
BABAČIĆ Nedžad
BAŠIĆ Elvedina
FAZLIBAŠIĆ Anela
ALETIĆ Amira
UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" MOSTAR
Bachelor/Prvi ciklus visokog obrazovanja
BAJRAKTAREVIĆ Fikreta
BEJTIĆ Almedina
ZRNO Mediha
BAŠIĆ Nejla
BEGOVIĆ Hazim
BAŠIĆ Sabina
BEHLIL Aiša
BEJTIĆ Fetaneta
BEŠLIĆ Alma
ČOHADŽIĆ Dina
BILIĆ Emina
DAHIJA Almira
ČEHIĆ Belma
HASIĆ Zijada
ČEHO Nerimana
JAPAUR Amina
ČOHADŽIĆ Mirza
KARIĆ BRKIĆ Alisa
DAHIJA Izudin
KERKEZ KOZLIĆ Amila
DAHIJA Saudin
KONJO Adisa
DUHARKIĆ Amel
KOVAČEVIĆ Namira
DŽAFIĆ Mahira
KRASNIĆI Lamija
DŽAFIĆ Omer
MAHMIĆ Selma
FEJZIĆ Jasmina
MEDIĆ Aida
GANIJA Fata
MEKIĆ Alma
GAZIJA PAJT Enisa
MUJARIĆ Edita
HALILOVIĆ Amina
MUSTAJBEGOVIĆ Senada
AHBABOVIĆ Džemil
MUTAP Lejla
ČEHAJIĆ Jasmina
NUHIĆ Amra
GROŠO Ajdin
SELMAN Delila
GROŠO Muamera
SIKIRIĆ Surejja
HAJDAREVIĆ Mersiha
ŠATARA Minela
HASIĆ Zijad
ŠUKUREVIĆ Arnela
HODŽIĆ Amel
TOPALOVIĆ MUŠANOVIĆ Almina
HODŽIĆ Mehmed
TURČINOVIĆ Azra
HODŽIĆ Sadeta
VRNJAK Eldina
KARIĆ Mirela
VUKOVIĆ Amila
KIRMIZIGUEL Naida
ZRNO Zekira
KOLUH Nirvana
MEŠANOVIĆ Nadira
MUHAMEDAGIĆ Šukrija
MUJAN Senija
ORUČ Mirnes
PAŠIĆ Fatima
SINANOVIĆ Emina
SOFTIĆ Salih
STOMORNJAK Fatima
ŠABANOVIĆ Arnela
JAHIĆ Aldin
ŠABAREDŽOVIĆ Miralem
ŠABAREDŽOVIĆ Sabrija
ŠATARA Admir
ŠLJIVO Zehra
TRALJO Aida
VARKA Berina
VRBIĆ Habiba
ZRNO Mediha
ALIBEGOVIĆ Sumeja
RAMIĆ Zejna

POMOĆNO OSOBLJE

Za čistoću i ugodan boravak učenika i uposlenika naše škole brine se pomoćno i tehničko osoblje.

HIGIJENIČARI 

ALIBEGOVIĆ Fatima

BABALUK Erna

BEHLIL Envera

BOJA Elvedina

BRKANOVIĆ Nihada

BRKIĆ Zubejda

ČILAŠ Amira

HODŽIĆ Fadila

JAPAUR Enesa

JUSUPOVIĆ Amra

TAHUNIĆ Zekija

TOPALOVIĆ Amira

MUJIĆ Mirela

DOMARI

ČIČAK Fuad

DRINIĆ Zijad

LITRIĆ Mustafa

UZUNOVIĆ Samir

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page