top of page
DIREKTOR ŠKOLE
Nermin Merhemić
134837657_104756074897399_1370509401158641882_n.jpg
Rođen 8. oktobra 1978. u Kreševu.
Završio Islamsku pedagošku akademiju u Zenici 2002. godine i Islamski pedagoški fakultet, također u Zenici, 2010. godine i stekao zvanje profesora islamske vjeronauke.

U OŠ "Kiseljak 1" zaposlen od 2002. godine na mjesto nastavnika islamske vjeronauke.

Od 2007. do 2012. godine obavljao poslove pomoćnika direktora, a 2013. godine imenovan za direktora škole.

Aktivan nosilac izgradnje i osnivanja obdaništa "Ikre" Kiseljak, član grupe aktivista za pokretanja srednje škole po bosanskom nastavnom planu i programu u Kiseljaku (isturena odjeljnja SMŠ "Zijah Dizdarević").
 

Od janura 2015. godine volonterski obavlja dužnost predsjedika IO Medžlisa IZ Kiseljak.

Osnivač i član udruženja „Gazija“ Kiseljak i "Trijumf 2010" Han - Ploča.

Oženjen, otac dvoje djece.

POMOĆNICA DIREKTORA
Lejla Mutap
PEDAGOG
Mirnes Nuhić
Mirnes.jpg

Rođen 09. januara 1983. godine u Sarajevu. Osnovnu školu "Muhsin Rizvić" završio u Fojnici 1998. godine.

Pedagošku gimnaziju u Zenici 2002. godine. Diplomirao 2006. na Nastavničkom fakultetu u Mostaru, stekao zvanje profesor pedagogije.

Od 2007. godine obavlja posao stručnog saradnika za nastavu – pedagog škole u OŠ "Kiseljak 1" Bilalovac.

 

Nakon dugogodišnjeg rada u školi, unaprijeđen u stručno zvanje mentor. Učesnik brojnih seminara i edukacija iz oblasti odgoja i obrazovanja. Obavljao funkciju predsjednika sindikalne podružnice, aktuelni je predsjednik Samostalnog strukovnog sindikata pedagoga-psihologa SBK. Nekoliko godina angažovan u humanitarnom djelovanju kroz Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet i Fond za društvenu brigu MIZ Kiseljak.

 

Učesnik je brojnih projekata i aktivnosti od važnosti za lokalnu zajednicu. Predanim radom i zalaganjem doprinio izgradnji fiskulturne sale ali i dogradnji škole u Kiseljaku.

 

Učestvovao u pokretanju srednje škola po nastavnom planu i programu na bosansk-om jeziku u Kiseljaku.

Oženjen, otac dvije djevojčice.

Project 202309151917.jpg

Rođena 1977. godine u Sarajevu. Osnovnu školu "Rudi Čajevac" završila u Kiseljaku. Školovanje u srednjoj školi započela u Gimnaziji „Ivan Goran Kovačić“ u  Kiseljaku, a zbog ratnih dešavanja završila u Općoj gimnaziji "Muhsin Rizvić" u Kaknju. Pedagošku akademiju – odsjek razredne nastave i zvanje nastavnika stekla na Pedagoškoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, a  Fakultet prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti - odsjek razredne nastave  i zvanje -  profesor razredne nastave stekla na Sveučilištu u  Mostaru. Od 1998 – 1999. radila u Osnovnoj školi "Abdulvehab Ilhamija" – Tršće -  Kakanj kao nastavnik razredne nastave. U Osnovnoj školi: "Kiseljak 1" Bilalovac - Kiseljak  od 1999. do septembra 2022. radila kao nastavnik, a zatim  i profesor razredne nastave. 2001. godine  položila stručni ispitu , a priprema za održani čas  (Interpretacija književnog teksta u  razrednoj nastavi – "Prijatelj vode" Skender Kulenović) objavljena u  časopisu za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja – "Naša škola", broj 19, Sarajevo, 2002.

Učesnica je brojnih seminara i edukacija iz oblasti obrazovanja te postala trener/ica iz oblasti Metodologije usmjerene na dijete (Step by Step- a) i  trenere/ice – mentore/ice u "Modelu primjene dokumenta Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definirana na ishodima  učenja u Bosni i Hercegovini (Save the children)".

2014 i 2015. godine volontirala u Vakufsko - administrativnom centru u  Kiseljaku i bila voditelj predškolske radionice.

2015. bila prezentator na 7. Regionalnoj konferenciji edukatora U Bijeljini – predstavila  svoj  razredni projekat "Razvijanje strategije učeničkih međuodnosa“ koji je realizovala u okviru proMente projekta  - Nastavničko vodstvo. 2016. učestvovala u organizaciji kampanje "Živimo vrijednosti" (Centar za obrazovne inicijative Step by step u okviru projekta "Obrazovanje za pravično društvo") i realizovala radionice za kolektiv i djecu u školi i učestvovala u organizaciji projekta na državnom nivou.

2016. bila učesnik i voditelj radionica na Dječijim sajmovima u Banja Luci i Sarajevu 2018. sarađivala sa Izdavačkom kućom "Bosanska knjiga" Sarajevo u izradi dodatnog materijala uz udžbenike i uskađivanje istog sa NPP SBK  te održala predavanje na seminaru u Travniku

Školske 2015/2016. i 2021/2022. godine od strane Ministarstva obrazovanja SBK-a imenovana je za Savjetnika za stručno - pedagoški  nadzor za razrednu  nastavu u  SBK-a kantonu.

Školske 2017/2018. godine stekla zvanje nastavnik mentor.

Od septembra 2022. godine do danas u školi radi kao pomoćnica direktora.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page