top of page
Search

OBAVIJEST O PRIJEMU KANDIDATA

Na osnovu saglasnosti Upravnog odbora i odluke direktora skole, objavljujemo da je Haris Zulum primljen na konkurs za radno mjesto nastavnik historije 8 časova do 30.06.2023. godine u skladu sa objavljenim konkursom.

70 views0 comments
bottom of page