top of page
Search

TESTIRANJE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA

Testiranje kanidata koji su se prijavili na konkurs i ispunjavaju uslove konkursa odrzace se u srijedu, 25.10.2023.

Pismeni dio u 9.00h u Centralnoj školi.

Kandidati koji su se prijavili na radno mjesto radnik na održavanju čistoce pristupaju samo usmenom dijelu tj intervjuu

Kanidati koji poloze pismeni 60% imaju pravo pristupiti usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio/intervju ce se odrzati u 11.30h U Centralnoj školi.

66 views0 comments

Comments


bottom of page