top of page
Search

Testiranje kandidata koji su se prijavili na konkurs

Testiranje kanidata koji su se prijavili na konkurs odrzace se u petak, 09.06.2023.

Pismeni dio u 9.00h

Kanidati koji poloze pismeni 60% usmeni dio intervju ce se odrzati u 11.30h

25 views0 comments
bottom of page