top of page

Fotografija: "Document with Pen" / Wix galerije slika

WEB OBRAZAC ZA PRIJAVU SVIH OBLIKA NASILJA MEĐU UČENICIMA I NAD UČENICIMA

Poštovani učenici i roditelji, u cilju prevencije nasilja i pružanja sistemske podrške učenicima nad kojima je počinjeno nasilje te učenicima koji su počinili nasilje, na web stranici škole kreirali smo obrazac za prijavu svih oblika nasilja. 

Oblici nasilja među djecom/mladima i nad djecom/mladima

 

Nasiljem se smatra neprimjereno, neetičko i nemoralno ponašanje prema djeci i mladima, kao i svi oblici zapuštanja i zlostavljanja kojima se (ne)svjesno i nasilno sprječava njihov zdrav razvoj i optimalno funkcioniranje.

Zapuštenim djetetom se smatra svako dijete koje ima manje od osamnaest godina i o kojemu se roditelji ili bilo koja druga odgovorna osoba ne brinu, uključujući brigu o odgoju i obrazovanju, njezi, prehrani, poticanju i ohrabrivanju, društvenoj prilagođenosti i emocionalnim potrebama, toleranciji ili bilo kojoj drugoj odgovornosti o dobrobiti djeteta.

 

Zlostavljanjem djece i mladih smatraju se svi agresivni i najčešće namjerni grubi postupci prema njima. Nasiljem među djecom i mladima smatra se naročito: 

- namjerno prouzročeni fizički napad u bilo kojem obliku, primjerice udaranje, guranje, gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje i slično, bez obzira je li kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda

- psihičko i emocionalno nasilje prouzročeno (ponavljanim) ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece. Negativni postupci su: ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i isključivanje iz skupine kojoj pripada ili isključivanje i zabranjivanje sudjelovanja u različitim aktivnostima s ciljem nanošenja patnje ili boli, širenje glasina s ciljem izolacije djeteta od ostalih učenika, oduzimanje stvari ili novaca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta ili mlađe osobe kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota.

- ekonomsko nasilje koje uključuje krađu i iznuđivanje novca

- kulturološko nasilje koje podrazumijeva vrijeđanje na nacionalnoj, religijskoj i rasnoj osnovi

- seksualno nasilje podrazumijeva svaki vid verbalnog, gestovnog ili fizičkog kontakta sa seksualnim sadržajem, s ciljem uznemiravanja i namjernog nanošenja fizičke ili duševne boli i sramote djetetu ili mladima. Ono predstavlja najgoru vrstu demonstracije moći.

- nasilje putem zloupotrebe informacijskih tehnologija se odnosi na vrijeđanje, uznemiravanje, slanje prijetećih i uvredljivih poruka, lažno predstavljanje, poticanje na mržnju i nasilje, navođenje žrtve da iznosi osobne podatke, otkrivanje obiteljskih prilika, snimanje i nedozvoljeno objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama. Ono što ga razlikuje od drugih vrsta nasilja je činjenica da djeca mogu biti izložena i tamo gdje su do sada bili potpuno sigurni i da ono može trajati 24 sata svakog dana u tjednu i da nepoznati počinitelj kod djeteta stvara dodatni strah i nesigurnost.

 

Nasilje podrazumijeva šest definirajućih čimbenika:

- namjera da se drugom nanese šteta ili ozljeda

- intenzitet i trajanje (ponavljanje nasilničkog ponašanja)

- moć nasilnika (nesrazmjer s obzirom na dob, snagu, brojčanu nadmoć)

- ranjivost i nemoć žrtve

- manjak potpore

- posljedice.

Ne ustručavaj se prijaviti zlostavljanje!

  • Nemoj misliti da se to događa samo tebi – događa se mnogima i na svim mogućim mjestima.

  • Nemoj misliti da to zaslužuješ iz nekog razloga, ne moraš osjećati stid- nasilnici su ti koji imaju problem.

  • Potraži pomoć – ne suočavaj se sam/sama s ovim problemom!

  • Ne stidi se tražiti pomoć!

  • Obavezno o nasilju informiši roditelje/staratelja ili nekog u školi a oni će znati šta poduzeti.

 

Sve vaše prijave zaprimljene putem ovog linka bit će dostupne saradnicama stručne službe škole (pedagog, psiholog, socijalni radnik).

OBRAZAC ZA PRIJAVU NASILJA/NEPOŽELJNIH OBLIKA PONAŠANJA U ŠKOLI

Hvala!

Document with Pen

KONTAKT

Adresa: Hrastovi 25, 71253 Bilalovac

Telefon: 030 594-005

bottom of page